Arabic Letter

Spørgsmål og svar

 • Det vigtigste ved testen er det bidrag, man giver til ny viden om sygdommen.
  Som deltager får man en indikation af om man har været smittet ved at tage en antistoftest.
  Der kan dog være både falsk positive og falsk negative svar. 
 • Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal ændre sin adfærd, hvis man f.eks. ser, at man har antistoffer. Så skal man fortsat følge alle myndighedernes anbefalinger.
 • Antistoftesten har en sensitivitet omkring 93%. Det vil sige hvis 100 personer der har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 7 personer få et negativt svar, selv om de har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk negativ. 
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • Ja. Podning i hals, næse eller svælg påviser smitte med ny Coronavirus. Vi ved, at nogle ikke danner antistoffer nok til at det kan måles, desuden har hjemme test ikke en følsomhed på 100%  så man kan godt have haft coronavirus selvom testen er negativ.
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • En positiv antistoftest tyder på, at du på et tidspunkt har været smittet med ny coronavirus og har dannet antistoffer mod virus. 
 • På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om ny coronavirus til med sikkerhed at sige, at du er immun overfor fremtidig smitte med ny coronavirus.
 • Det er derfor vigtigt fortsat at følge myndighedersnes anbefalinger om at holde afstand og overholde de hygiejniske retningslinjer
 • En positiv antistoftest betyder ikke at du er smittet med ny coronavirus lige nu.
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Antistoftesten har en specificitet omkring 98% Det vil sige hvis 100 personer der ikke har været smittet med ny coronavirus lader sig teste, vil 2 personer få et positivt svar, selv om de ikke har dannet antistoffer mod ny coronavirus, altså testen er falsk positiv
 • Nej, der er ingen grund til at blive gentestet.
 • Der er ikke tale om en diagnostisk test, men en test der skal hjælpe med sygdomsovervågning. 
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Antistof niveauet kan falde over tid og desuden er de antistof hjemmetest, der er brugt i undersøgelsen en hurtig test, som ikke har 100% følsomhed.  Derfor kan man godt teste negativ for antistoffer, selvom man har været syg med COVID-19.
 • Det kan variere hvornår antistoffer dannes efter smitte med ny coronavirus og hvor længe de kan spores i blodet.
 •  
 • Antistoffer er et tegn på at man har tidligere har haft infektion med coronavirus og man kan derfor fortsætte med at gå på arbejde. 
 • Uanset om testen er positiv eller negativ, skal man selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer på infektion, og evt. kontakte egen læge mhp. at blive testet for ny coronavirus.
 • Du skal isolere dig og kontakte egen læge mhp. henvisning til podning. Derudover skal du fortsat følge myndighedernes retningslinier uanset hvad din antistoftest viser
 • Ja. Vi kan statistisk justere for falsk positive og falsk negative svar. Når vi har mange deltagere bliver det enkelte svar mindre vigtigt. Vi kan stadig få sikre konklusioner. 
 • Vi indsamler viden på befolkningsniveau og stiller ikke diagnoser.
 • Nej. Vi kender følsomheden på de testkit vi har udsendt, og kan dermed statistisk justere for denne i de angivne svar.